Представници Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије и Министарства здравља, учествовaли су на конференцији: Regional Consultative Meeting on the Development of the SUB-Progremme 3 „Drug use prevention and treatment of substance use disoorders“, која је у периоду од 16. до 17. маја организована у Скопљу. Ово је један од три
потпрограма које је организовао UNODC, као део регионалног програма за Југоисточну Европу за период 2020-2023. Током ове конференције предлагани су и изложени најефикаснији модели пружања услуга и сервиса у области превенције и третмана злоупотребе дрога.

Наша делегација изнела је податке о тренутном стању у области превенције и третмана злоупотребе дрога у Републици Србији, уједно дајући предлоге за даљи развој ових сервиса. Информације и предлози изнети на овој конференције биће преточени у документ, који ће израдити UNODC.