У Сарајеву је од 25 – 26. маја 2016. године, у сарадњи са Министарством безбједности Босне и Херцеговине, организована TAIEX Регионална радионица која третира сајбер криминал повезан са дрогом. Учешће су поред земље домаћина, Босне и Херцеговине, узеле Србија, Црна Гора, Албанија,  Турска, Бивша југословенска република Македонија и представници Косова. Републику Србију представљао је в. д. директора  Канцеларије за борбу против дрога  Милан Пекић.

Свеукупни циљ Радионице био  је подизање свести органа власти који спроводе закон и канцеларија за борбу против дрога на Западном Балкану и  у Турској о криминалној спрези између нових комуникационих технологија и нелегалних наркотика, као и да унапреди њихове капацитете у решавању сајбер криминала везаног за наркотике.

Интернет ( web, deep web i darknet ) се појавио у последњих неколико година као ,, онлајн “ тржиште дроге у ЕУ и региону. Западни Балкан и Турска треба да ускладе политике са политиком Акционог плана ЕУ о дрогама путем идентификовања стратешких одговора за третирање улоге нових комуникационих технологија, и  хостинг повезаних вебсајтова у производњи, маркетингу, куповини и дистрибуцији наркотика, укључујући и нове психоактивне супстанце.

Индикатори за мерење ефикасних резултата су, са једне стране, резултати које постижу активности спровођења закона усмерене на криминал везан за наркотике преко интернета и, са друге стране, повећан број здружених и прекограничних иницијатива за сарадњу.

Неопходно је повећање капацитета како би се спровеле ефикасне истраге, нарочито у односу на организоване криминалне групе, прање новца и корупцију. Осим тога, кривични законици треба да буду измењени и допуњени и усклађени са законодавством ЕУ. У овом тренутку, сајбер криминал везан за дроге је у порасту у региону, док законодавство, политике и капацитети за борбу против овог феномена заостају.

У Албанији документ о политици сајбер безбедности чека на одобрење Владе. У БиХ  кривична дела Допунског протокола на међународну Конвенцију о сајбер криминалу тек треба да буду укључена у кривичне законике. Турска и Србија, такође, мораће да измене и допуне своја законодавства  о сајбер криминалу. Стратегије за борбу против сајбер криминала треба да буду усвојене у БиХ, БЈР Македонији и Србији, док Црна Гора треба да убрза напоре у истраживању шире криминалне мреже и одузимању имовине стечене криминалом у сфери трговине дрогом.

Стручњаци из шест држава чланица ЕУ ( Аустрија, Хрватска, Ирска, Финска, Шведска и Холандија ) су поделили своја искуства и најбоље праксе како би охрабрили напредак у решавању сајбер криминала везаног за дроге у региону.

Picture11a Picture111a