У периоду од 12 – 16. марта 2018. године, представници Канцеларије за борбу против дрога учествовали су у заседању 61. Комисије за опојне дроге, на којем је присуствовало 1500 делегата из 120 земаља, 53 државе-чланице Комисије, државе посматрачи, као и представници организација цивилног друштва.
Поред учешћа у пленарном делу заседања, током којег је поднесен извештај о до сада постигнутим резултатима у овој области, представници наше делегације учествовали су на разним пратећим догађајима, током којих су обрађена заједничка питања у спровођењу политике дрога.
Остварени су радни контакти са представницима више земаља из региона (Р. Словенија, Р. Хрватска, Р. БиХ, Р. Црна Гора), са представницима међународних организација (EMCDDA и UNODC), као и са организацијама цивилног друштва из региона, са циљем размене искустава и добре праксе ради унапређења рада.