У Бечу је у периоду од 18. до 22. марта 2019. године одржано 62. редовно заседање Комисије за опојне дроге (Commission on Narcotic Drugs, CND) на коме су учествовали и представници Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије.
Поред активног праћења пленарног заседања, наши представници су учествовали и на неколико споредних заседања на којима су обрађиване теме препознате као актуелне и корисне у спровођењу политике дрога у Републици Србији.
На редовном заседању Комисије за опојне дроге разматрано је и усвојено 8 резолуција које ће бити прослеђене ECOSOC-у (Економско – социјални савет Уједињених нација) на даље потврђивање. Ради се о следећим резолуцијама:
1. Јачање међународне сарадње, те продубљивање регулаторних и институционалних оквира за контролу прекурсора који се користе у илегалној производњи недозвољених наркотика и психоактивних супстанци;
2. Подршка Међународном одбору за контролу наркотика (INCB) у испуњавању међународним уговорима предвиђених функција у сарадњи са државама чланицама, Комисијом за опојне дроге и Светском здравственом порганизацијом;
3. Промовисање мера превенције преношења хепатитиса Ц међу корисницима дрога;
4. Јачање мера за откривање и идентификацију капацитета за производњу синтетичких дрога у немедицинске сврхе кроз унапређење међународне сарадње;
5. Промовисање алтернативног развоја као развојно орјентисане стратегије контроле опојних дрога;

6. Унапређење ефикасних и иновативних приступа, кроз националну, регионалну и међународну акцију, како би се одговорило на вишедимензионалне изазове коришћења синтетичких дрога, посебно синтетичких опиоида у немедицинске сврхе;
7. Јачање капацитета држава чланица за адекватну оцену и процену потребе коришћења контролисаних супстанци у медицинске и научне сврхе;
8. Промовисање мера у превенцији HIV и других крвно преносивих болести међу женама корисницама дрога, као и међу женама које су посебно изложене ризичним факторима повезаним са коришћењем дрога, укључујући и побољшање приступа медицинском третману након одвикавања.
Такође, разматране су и препоруке супсидијарних тела Комисије, извештај о активностима UNODC-a (УН Канцеларија за питања дроге и криминала) од претходног заседања CND, извештај о светској ситуацији у односу на злоупотребу дрога, илегалну трговину дрогама, одговорима на распрострањеност HIV-а и других крвно преносивих болести међу корисницима дрога и др.
Такође, расправа је вођена и на тему доступности опојних дрога и психоактивних супстанци у медицинске и научне сврхе.
Остварени су радни контакти са представницима више земаља из региона (Р. Словенија, Р. Хрватска, Р. БиХ, Р. Црна Гора), са представницима међународних организација (EMCDDA и UNODC), као и са организацијама цивилног друштва из региона, са циљем размене искустава и добре праксе ради унапређења рада.