Дана 26.06.2016. године, обележава се Светски дан борбе против злоупотребе дрога и незаконите трговине дрогама, под геслом: „Прво слушај“ ( Листен Фирст).

Овим слоганом, указује се на то колико је важно да чујемо оно шта нам деца и млади говоре и да је то први корак у њиховом здравом и сигурном одгоју, смањујући тако и ризик од злоупотребе дрога, као и на значај превентивних акција којим би се код младих развиле одбрамбене споспобности за лакше суочавање са изазовима употребе дрога у развојним периодима живота.

Kампања је усмерена ка свима који имају битну улогу у васпитавању и едукацији младих и њиховом развоју, родитељима, наставницима, доносиоцима одлука, здравственим радницима (посебно у области превенције) као и општој популацији. Овакве кампање, усмерене на развој породичних вештина као и програма којима се код младих развијају социјалне вештине, као превентивних начина борбе против болести зависности, вишеструко су исплативе и њих не треба посматрати као трошак. Пре свега, превенција омогућава да млади људи постану продуктивни део заједнице и да дају свој пуни допринос њеном развоју, а такође се смањују и потенцијални трошкови лечења особа оболелих од болести зависности.

Kанцеларија за борбу против дрога у сарадњи са свим партнерима који спроводе програм превенције, радиће на њеном даљем јачању, а у циљу спречавања злоупотребе дрога, посебно међу младима.

 

Више информација о кампањи можете погледати на следећем линку: http://www.unodc.org/listenfirst/

Видео материјал кампање можете преузети са следећег линка: http://bit.ly/1XUYi1j

Пакет кампање за социјалне медије ( Facebook, Twitter, Linkedin..) можете преузети и адаптирати са следећег сајта:http://bit.ly/1ZcjTAO

 


 

doc-flat    pdf-flat