У циљу успостављања система координације и остваривања резултата у реализацији Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2017. године, релевантним институцијама упућено је двадесет пет обавештења о оснивању и надлежностима Kанцеларије, а изнети су и захтеви за одређивање контакт особа, које ће различите државне органе и невладине организације представљати у будућој сарадњи са Kанцеларијом.