Директор Канцеларије за борбу против дрога, Милан Пекић, одржао је састанак са представницима Организације за европску безбедност и сарадњу у Србији (OSCE, Mission to Serbia) Албертом Паскуером, вишим саветником за организовани криминал и Вјећеславом Баланом, саветником за организовани криминал. Тема састанка је упознавање преставника ОЕБС-а са постигнутим резултатима Канцеларије, планираним активностима као и сагледавање могућности организовања заједничких активности Канцеларије и мисије ОЕБС.

Директор је информисао присутне о досадашњим активностима Канцеларије, њеној организацији, кадровској попуњености. Посебно су истакнуте активности које за циљ имају спровођење националне Стратегије за спречавање злоупотеребе дроге за период  2014 – 2021. године и пратећег Акционог плана за период 2014 – 2017. године. Директор је упознао представнике ОЕБС-а и са ангажовањем Канцеларије  на изради комплексног модела сарадње у области генералне и специјалне превенције, који треба да обезбеди повезивање свих актера укључених у превенцију – локалне самоуправе и министарстава. Представљена је активност Канцеларије на успостављању мреже контакт особа испред органа државне управе, али и невладиног сектора, преко које би се пратио ниво спровођења националне Стратегије.

Представљени су и планови Канцеларије за предстојећи период, који поред израде препорука за примену Акционог  плана  на локалном нивоу укључује и израду  средњорочне процене истог током трећег квартала 2016. године. Исто тако, акценат је стављен на ширење мреже сарадње са цивилним друштвом, попут успостављања контаката са Београдским центром за безбедносну политику.

 

Директор је обавестио представнике ОЕБС-а и о планираној посети делегације експертске мисије ТAЕКС-а (TAIEX – Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission) Канцеларији 23. маја 2016. године, као и о настојањима Канцеларије да спроведе анализу правних прописа на пољу борбе против дрога (активност је одређена  Акционим планом за спровођење националне Стратегије за спречавање злоупотребе дроге 2014-2021. године). У циљу реализације ове активности, Канцеларија је за помоћ аплицирала мисији ТAЕКС-а, која је донела одлуку да у току трећег квартала ове године у Србију упути надлежне експерте који би извршили сагледавање усклађености правних прописа Републике Србије са правом ЕУ.

Господин Паскуеро изразио је задовољство због постигнутог напретка у раду Канцеларије за борбу против дрога и подвукао да је у наредном периоду неопходно наставити сарадњу Канцеларије са Мисијом ОЕБС-а у Србији како би се постигли предвиђени стандарди и остварили адекватни резултати на пољу борбе против дрога.