Састанак у организацији Канцеларије УН за питања дроге и организованог криминала (UNODC), Иницијативе Париског пакта (PPI), Организације за европску безбедност и сарадњу (OSCE) и Министарства здравља у својству коорганизатора, на тему ,,ЕКСПЕРТСКА РАДНА ГРУПА ПАРИСКОГ ПАКТА О ИНТЕГРИСАНОМ ТРЕТМАНУ ОВИСНОСТИ ОД ДРОГА У СИСТЕМУ ЈАВНОГ ЗДТАВЉА” Београд, Палата Србије, од 10 – 11. октобра 2016. год.

 

Београд, Палата Србије — У организацији Канцеларије УН за питања дроге и организованог криминала (UNODC), Иницијативе Париског пакта (PPI), Организације за европску безбедност и сарадњу (OSCE) и Министарства здравља у својству коорганизатора, одржан је састанак од 10 – 11. 10. 2016. године, на тему „ЕКСПЕРТСКА РАДНА ГРУПА ПАРИСКОГ ПАКТА О ИНТЕГРИСАНОМ ТРЕТМАНУ ОВИСНОСТИ ОД ДРОГА У СИСТЕМУ ЈАВНОГ ЗДТАВЉА”, на ком су, поред учесника из земаља региона и Русије, активно учешће узели и представници Канцеларије за борбу против дрога.  Главни закључци састанка донети су у шест тачака:

– да партнери Иницијативе Париског пакта  треба да обезбеде да се лечење болести зависности од дрога регуларно интегрише у систем јавног здравља;

– да се спроведе анализа стања у систему лечења болести зависности од дрога и бриге о овисницима, коришћењем метода установа за лечење болести зависности од дрога UNODC-ја и Светске здравствене организације, како би се проценили постојећи и потенцијални капацитети у одговору на потребе угрожене популације;

– да се повећају капацитети финансирања установа за лечење болести зависности од дрога на свим нивоима система здравствене заштите, са циљем да се обезбеди свеобухватан систем заштите; у ту сврху, доступни проверени инструменти за  јачање капацитета могу да постану доступни и искоришћени као техничка подршка у оквиру одговора на специфичне потребе земаља, и да се ставе на расположивост фондова.

– да се оформи регистар фокалних тачака за превенцију злоупотребе дрога и лечење болести зависности од дрога, у циљу јачања веза са системом јавног здравља; у ту сврху, 4. стуб ослонца Иницијативе Париског пакта би послужио као платформа за трајни дијалог о анализи приоритета, трендова, неслагања и потреба у области развојне политике, истраживања, превенције злоупотребе дрога и лечења болести зависности од дрога;

– да партнери Иницијативе Париског пакта размотре интегрисано деловање установа за превенцију и установа за лечење болести зависности од дрога као одговор посебним потребама група као што су: жене, деца, омладина, избеглице, мигранти, лица на издржавању затворских казни;

– да обезбеде интерсекторску координацију развоја релевантних политика, стратегија и програма у складу са међународним стандардом за лечење поремећаја насталих услед употребе дрога.

20161010_121242 20161010_121251 20161010_121256