У Милану је 4. априла 2019. године одржана радионица под називом „Трговина дрогом у Европи: методолошка питања везана за стварне изворе и токове прикупљања
података и генерисања знања“ на којој је присуствовао и представник Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије.
Радионица је организована од стране Истраживачког центра за безбедност и криминал (RiSSC) уз финансијску подршку Европске комисије, а поводом презентације
резултата пројекта „NARCO – MAP: Побољшање знања о новим психоактивним супстанцама и трговини опијатима у Европи“. Овај пројекат започет је у 2017. години, а
завршна конференција, на којој ће бити представљени резултати пројекта, одржаће се 16. априла у Вилнусу, у Литванији. На пројекту је учествовао и Криминалистичко –
полицијски универзитет из Београда.
Током радионице представљени су резултати истраживања заплењених дрога на аеродрому Малпенса у Милану, који ће бити доступни након завршетка пројекта, као и
национална анкета као начин извештавања о новим појавама на тржишту дрога.