Дана 6. јуна 2019. године у Букурешту је одржан састанак у склопу реализације ИПА 6 пројекта који спроводи Европски центар за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA) у сарадњи са државама које су у процесу приступања ЕУ.
Састанку су присуствовали представници Министарства здравља и Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, а том приликом представљени су изазови који постоје у Србији када је реч о функционисању Националног центра за праћење дрога и зависности од дрога, као и Систему за рано упозоравање на нове психоактивне супстанце.
Истог дана, представници Републике Србије присуствовали су и Конференцији поводом презентације Европског извештаја о дрогама за 2019. годину, коју је одржао Frederik Deneker из Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA).