Представници Канцеларије  за борбу против дрога, заједно са представницима Министарства здравља, учествовали су на 60-ој Конференцији Комисије за дроге (CND) Уједињених нација, која је одржана у Бечу, у периоду од 13-17. марта 2017. године. Након усвајања дневног реда, рад  на пленарном заседању  је рaспоређен у два сегмента. Оперативни сегмент се односио на директиве у спровођењу програма за дроге Уједињених нација – Канцеларија за дрогу и криминал (UNODC), као и на јачање ових програма и улоге UNODC као руководећег тела, укључујући административна, буџетска и питања стратешког управљања.

Током овог дела заседања, а у складу са агендом, учесници су обратили посебну пажњу на питања рада UNODC, улоге Комисије као управљачког тела у програму дрога UNODC, као и састава особља овог тела.

Други сегмент, који је био много шири и који је обрађен од 14-17. марта, односио се на нормативна питања у борби против дрога, и био је подељен у неколико тачака.

Тачка 5. односила се на имплеметацију Политичке декларације и Акционог плана у међународној сарадњи у правцу интегрисане и балансиране стратегије светског проблема дрога. У овој тачки посебно су обрађена питања као што су:

  • Смањење потражње и повезане мере
  • Смањење понуде и повезане мере
  • Борба против прања новца и промовисање судске сарадње ради појачавања међународне сарадње.

У оквиру ове тачке, делегација Републике Србије у свом излагању је изнела податке о томе шта је у области смањења понуде и потражње постугнуто у нашој земљи, а у складу са међународним стандардима. Такође, истакнути су напори и резлултати које је Србија постигла  у области превенције, као и то да је Министарство здравља са својим партнерима припремило Протокол о систему раног упозоравања.

Тачка 6. представљала је праћење специјалног заседања Генералне скупштине о светском проблему дрога, одржане 2016. године, укључујући седам целина завршног документа тог заседања.

Тачка 8. представља анализу међународних споразума о контроли дрога, у којој су обрађена питања:

  • Изазови и будући рад Комисије и Светске здравствене организације у оцени супстанци за могуће препоруке
  • Промене у области контролисаних супстанци
  • Међународни одбор за контролу дрога
  • Међународна сарадња за осигуравање досптупности опојних дрога и психотропних супстанци за медицинксе и научне сврхе, уједно спречавајући њихово преусмеравање у друге сврхе.
  • Друга питања која проистичу из споразума о међународној контроли.

 

Последњег дана заседања, обрађене су тачке које се односе на препоруке помоћних тела Комисије, оквирни распоред за следећу Конференцију, као и на усвајање извештаја Комисије о протеклом заседању.

Поред пленарног заседања, током Конференције одржано је и више споредних заседања током којих су обрађена поједина актуелна питања у области политике дрога.

Представници наше делегације учествовали су у неколико заседања, чије теме су препознате као актуелне и  корисне за даљу разраду у Републици Србији:

 

NEW PERSPECTIVES ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN DRUG DEMAND REDUCTION organized by the Governments of Croatia and Greece, the UNODC Drug Prevention and Health Branch and the Pompidou Group of the Council of Europe. Током овог заседња презентоване су могућности у употреби технологија у смањењу потражње дрога. Интернет упитници који би били спровођени од стране здравстевних радника,  анонимни и заштићени, допринели би да већи број људи, пре свега оних који су тек почели са употребом дрога, добију праву информацију о овисностима и опасностима од дрога.

 

SCHOOLS AS VALUABLE SOCIAL INSTITUTIONS FOR PREVENTION AND TO BUILD SOCIO-EMOTIONAL SKILLS organized by the Governments of Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia and the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Lions Clubs International Foundation, the UNODC Prevention, Treatment and Rehabilitation Section, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Vienna and New York NGO Committees. Поред учешћа  делегације РС на овом заседању,  дипломатски представници наше земље у Бечу, учествовлали су и у самој припреми овог пратећег догађаја. Током овог састанка истакнута је  корисност примене програма превенције који се спроводи уз помоћ Lions Clubs International Foundation.

ALTERNATIVES TO COERCIVE SANCTIONS AS RESPONSE TO DRUG LAW OFFENCES AND DRUG-RELATED CRIMES organized by the European Union. Ова презентација посвећена је истраживањима о могућности замене принудних мера неким алтернативним методама, за кривична дела која су повезана са дрогама. Истраживања су спроведена у земљама ЕУ, на бази упитника који су креирани од стране национланих експерата. Закључак је да се примена оваквих мера мора проширити, те да се оне морају чешће користити.

 

CANNABIS AND THE CONVENTIONS: AFTERMATH OF UNGASS organized by the Washington Office on Latin America, the Global Drug Policy Observatory, the Transnational Institute, the Transform Drug Policy Foundation and the Canadian HIV/AIDS Legal Network.

 

Општа оцена је да је заседање било успешно и поред супротних ставова делегација по остељивим питањима као што су: учешће цивилног друштва у политици дрога, смртна казна, људска права и слободе, као и владавина права.

 

20170314_151832 20170313_094640 20170313_093324