Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије потписала је у среду, 27. фебруара 2019. године, Споразум о пословној сарадњи са Правним факултетом у Крагујевцу.
Циљ овог Споразума је успостављање међусобне научно – стручне и пословно – техничке сарадње између страна потписница, те приближавање проблема дрога и опасности од ње,
што већој групацији, посебно омладини.
Проф. др Драган Вујисић, декан Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, истакао је да овај факултет жели да се прикључи борби против дрога кроз едукацију својих студената.