Посета делегације Мреже за политику према дрогама у Југоисточној Европи (DPNSEEThe South East Europe Drug Policy Network) Канцеларији за борбу против дрога

 

Танасис Апостолу, председник Управног одбора Мреже за политику према дрогама у Југоисточној Европи (DPNSEE – The South East Europe Drug Policy Network), Милутин Милошевић, извршни директор ,, Мреже “, Небојша Ђурасовић, пројектни менаџер удружења         ,, Превент “ из Новог Сада, и Денис Дедајић, председник удружења ,, Маргина “ из Тузле, посетили су Канцеларију за борбу против дрога, и том приликом се састали са в. д. директора Канцеларије за борбу против дрога, Миланом Пекићем.

Господин Апостолу је акценат делатности ,, Мреже “ ставио на тематику смањења последица злоупотребе психоактивних супстанци, која конкретно подразумева сарадњу са стручњацима (психијатрима, лекарима, научницима итд.), као и рад са овисницима са улице. ,, Мрежа “ је као невладина организација независна од државних органа и оријентисана ка повезивању са другим земљама ради размене искустава и заједничких пројеката. Повезивање Канцеларије са ,, Мрежом “ омогућило би веће учешће невладиног сектора у ланцу сарадње, а тиме и отворило могућности за реализацију већих пројеката у Републици Србији у циљу смањења последица.

Господин Ђурасовић је навео пример пројекта промоције превенције спроведеног у Новом Саду, чији су резултати били изванредни, видљиви, и награђени од стране Помпиду групе.

Господин Дедајић је истакао да је у БиХ политика за смањење последица пажљиво осмишљена и да су стандарди утврђени са Министарством здравља. Добар механизам у смањењу последица примењен је пружањем акредитованих услуга корисницима дрога, у виду отварања саветовалишта за кориснике и чланове њихових породица, тестирања на ХИВ и слично.

Господин Милошевић је у циљу детаљнијег прикупљања података предложио ширење мреже сарадње са различитим секторима, нарочито са локалном самоуправом.

Директор Пекић, са стручним сарадницима, представио је  планове  Канцеларије за предстојећи период и изразио отвореност за сарадњу са невладиним сектором како би се  што пре постигли адекватни резултати.