Чланови експертске мисије ТАЕКС-а (TAIEX – Technical Assistance and Information Exchange instrument) Сесил Мартел, начелница сектора за међународну сарадњу Европског мониторинг центра за дроге и зависности (EMCDDA –  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) и Марсело Репићи, програм менаџер Делегације ЕУ у Републици Србији, као и заменица директора Уреда за сузбијање злоупотребе дрога Владе Републике Хрватске Лидија Вугринец, посетили су данас Канцеларију за борбу против дрога где су се састали са  директором Канцеларије Миланом Пекићем и његовим сарадницима.

Директор Пекић је упознао присутне са активностима Канцеларије, актуелном систематизацијом и бројем предвиђених радних места, као и о планираним активностима . У даљем излагањау директор је информисао чланове Мисије о комплексним пословима надзора и анализе спровођења националне Стратегије за спречавање и злоупотребу дрога за период 2014-2021. године и пратећег Акционог плана за период 2014-2017. године.  На питање госпође Сесил Мартел о томе да ли су поменутом Стратегијом конкретизовани циљеви, односно прописани одговарајући индикатори, директор је образложио да је Стратегијом и припадајућим Акционим планом тачно одређена свака активност, и ко је спроводи, и који су индикатаори. Исто тако, директор је изнео да је у  току израда Меморандума о сарадњи Канцеларије са појединачним институцијама чије се ангажовање захтева националном Стратегијом и Акционим планом, и подразумева  успостављање мреже контакт особа задужених за сарадњу са Канцеларијом ради прикупљања података неопходних за израду пресека стања, односно свеобухватне анализе предузетих активности.

У наставку дискусије госпођа Мартел је изразила интересовање да ли постоји сарадња  између Канцеларије за борбу против дрога и Министарства здравља, тачније, Националне фокус тачке за сарадњу са ЕМЦДДА (EMCDDA –  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) , као и на који начин ће се превазићи околност да је Канцеларија, Уредбом о оснивању, задужена да подноси извештај, односно, попуњава упитник ЕМЦДДА.

Директор је изнео да је сарадња са Министарством здравља на високом нивоу, да су већ вођени разговори на ту тему и да постоји воља да се то реши на задовољавајући начин, односно, тренутно се разматра могућност израде и потписивања одговарајућег меморандума о сарадњи између Канцеларије и Министарства којим би се регулисало ово питање.

У даљем току састанка било је речи и о  настојањима Канцеларије  да спроведе анализе правних прописа на пољу борбе против дрога, ради чега је аплицирала за ТАЕКС мисију, која ће, током трећег квартала 2016. године, објединити сагледавање усклађености правних прописа Републике Србије са правом ЕУ.

Представници експертске мисије су информисани о позивима ТАЕКС мисије да Канцеларија узму учешће у стручним семинарима који ће бити организовани у Сарајеву од 25 – 26. маја 2016. год.  и Скопљу од 20 – 21. јуна 2016. год. на тему сајбер-криминала у вези са дрогом, односно Превенције злоупотребе наркотика на радном месту.

Делегацији експертске Мисије директор Канцеларије је представио и планове за предстојећи период, који се односе на успостављање сарадње са локалном самоуправом , а подразумевају израду препорука за примену Акционих планова на локалном нивоу. Као одличан пример, госпођа Вугринец је поделила искуство успостављања сарадње Уреда за сузбијање злоупотребе дрога са локалном самоуправом у Хрватској, истакавши значај активирања локалних заједница у борби против дрога. Поред тога, именована је поставила питање да ли је планирана израда средњорочне процене Акционог плана, на које је директор  одговорио потврдно, прецизирајући да је планирана за трећи квартал 2016. године, у складу са постојећим Акционим планом.

Од стране директора и сарадника представљена је видео презентација интернет сајта Канцеларије, на ком су приказани  најважнији сегменти  њене структуре и рада, попут институција са којима сарађује, буџета, јавних набавки, релевантних правних прописа и сл., са циљем достизања адекватног степена видљивости у јавности.

Даља сарадња Канцеларије  са експертском Мисијом се наставља и у наредном периоду, како би се достигли предвиђени стандарди и остварили адекватни резултати на пољу борбе против дроге.

Picture2