У просторијама Центра за културу Пожаревац, 18. децембра 2017. године, одржан је округли сто поводом представљања пројекта „Знам шта хоћу, дрогу нећу“, који реализује Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац, а финансира град Пожаревац. Канцеларија за борбу против дрога узела је учешће на састанку на позив Омладине ЈАЗАС-а. Остали учесници округлог стола били су и Градска управа града Пожаревца, Дом здравља Пожаревац, Завод за заштиту јавног здравља Пожаревац, Општа болница у Пожаревцу, Центар за социјални рад Пожаревац, као и представници организација цивилног друштва са територије града Пожаревца.

Представљен је пројекат „Знам шта хоћу, дрогу нећу“, од стране госпође Маје Марић испред “Urban Stream”, као организације која је помогла у спровођењу истраживања.

Вршилац дужности директора Канцеларије за борбу против дрога, Милан Пекић, представио је законодавно-институционални оквир и улогу Канцлерије за борбу против дрога, истичући значај и улогу невладиних организација у овој области, а нарочито значај података којима ове организације располажу. Једнако је истакао и важност правилног одабира релевантних података, јасно наглашавајући да је неопходна меродавност репрезентативног узорка приликом спровођења истраживања, те поступка евулације, а који заједно и доводе до мерљивости, па тиме и одрживости сваке поједине активности. Канцеларија стоји при становишту да је неопходна процена реалних потреба, а тиме и могућности за реализацију сваке поједине активности, те да је у том смислу потребно мултисекторско деловање. У складу са тим, Канцеларија предузима све потребне радње из оквира своје надлежности, како би се стратешки и оквирно решила питања која се тичу поступања свих учесника у овој области. Вршилац дужности директора је такође обавестио присутне да је Канцеларија расписала Јавни позив упућен организацијама цивилног друштва ради потписивања Меморандума о сарадњи и стварања основа за заједнички и плански рад цивилног и владиног сектора, те да се на Јавни позив одазвало 12 организација цивилног друштва од чега 11 испуњава захтеване формалне услове.

Закључак округлог стола у Пожаревцу је да постоји изузетна потреба за координираним радом сваког од учесника, као и да је неопходно да оквир њиховог поступања буде одређен стратешким документима као обавезујућим актима у поступању, као и да се органи једница локалне самоуправе морају укључити у овој области сходно својим надлежностима и могућностима. У начину комуникације и организације рада са овим органима такође је неопходан јасан облик и начин функционисања кроз потребна правна акта, како би се сврха координације активности на територији различитих јединица локалне самоуправе остварила на националном нивоу.