Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије у сарадњи са НВО „РеГенерација“ организовала је 27. марта 2019. године једнодневну конференцију на тему „Приступ услугама међу бившим корисницима затворених програма замене игала у Београду и Будимпешти“ .
На конференцији, НВО „РеГенерација“ је презентовала резултате истраживања „Приступ услугама међу бившим корисницима затворених програма замене игала у Београду и Будимпешти“, док је представница Министарства здравља, Јелена Јанковић, представила Систем раног упозоравања на нове психоактивне супстанце и начин на који он
функционише.
Прим. мр. сци мед. Др Мира Ковачевић је изнела преглед тренутних активности по питању супституционе терапије у Републици Србији.
Небојша Ђурасовић из Удружења грађана „Превент“ говорио је о програмима смањења
штете у Републици Србији.