Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије потписала је у среду, 20. фебруара 2019. године, Меморандум о сарадњи са још 4 организације цивилног друштва (ОЦД) које делују у области борбе против дрога. Раније је, у јануару 2018. године, Меморандум потписало 11 организација цивилног друштва.
Поштујући надлежности Канцеларије и могућности ових организација, као основни циљ постављено је унапређење комуникације и координације у реализацији активности у вези спровођења политике дрога у Републици Србији.
Потписивањем овог Меморандума афирмише се нови концепт сарадње државних органа и организација цивилног друштва, у жељи да се створи основ за модернији и другачији приступ у области борбе против дрога.
Меморандум о сарадњи са Канцеларијом за борбу против дрога додатно су потписали:
Хуманитарна организација „Рето – има наде“, Удружење грађана „ЕуроХоризонт“, Спортско друштво Венчани и Удружење менаџера примарне здравствене заштите Србије.