Четврти састанак у склопу регионалне сарадње између Министарства безбједности БиХ и Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије одржан је 18. априла 2019. године у Сарајеву.
Овом приликом разматрана је Државна стратегија надзора над опојним дрогама, спречавања и сузбијања злоупотребе опојних дрога у БиХ 2018-2023, као и Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2023 у Републици Србији.
Поред тога, представници Канцеларије за борбу против дрога говорили су о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама у Републици Србији, које су извршене у 2018. години.
На крају, размењена су искуства и информације о новим психоактивним супстанцама, као и досадашњој сарадњи са Европским центром за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA).