У циљу унапређења сарадње са организацијама цивилног друштва и њиховог значајнијег укључивања у креирање и спровођење политике дрога у Републици Србији, Канцеларија за борбу против дрога је подржала рад организације цивилног друштва „Излазак”, учествујући на више јавних трибина одржаних у неколико градова. Трибине су посвећене подизању свести о проблему злоупотребе дрога и могућностима опоравка и ресоцијализцији бивших зависника. Поред тога што су представници Канцеларије у својим излагањима представили рад Владе у овој области, уједно су, у отвореном разговору са представницима локалне самоуправе, здравствених, социјалних и других установа, које непосредно учествују у спровођењу Стратегије о спречавању злоупотребе дрога, стекли увид о проблемима у спровођењу Стратегије и изазовима који нас очекују у овој области.

Трибине су одржане у следећим градовима: