Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије је у сарадњи с Удружењем Излазак у оквиру пројекта „Бирам опоравак“ организовала још један у низу мултисекторских састанака и посетила град Борског управног округа – Мајданпек.

Састанак је одржан дана 9. априла 2021. године у просторијама општине Мајданпек на коме су присустовали представници државних органа који се баве борбом против злоупотребе дрога.

Циљ мултисекторских састанака је размена информација и искустава међу локалним представницима власти надлежних за проблем злоупотребе дрога, ради препознавања њихових потреба и изазова с којима се суочавају у свакодневном раду, а у сврху пружања помоћи лицима у проблему с дрогом.

Представници локалних власти су истакли да у општини Мајданпек постоји проблем злуопотребе дрога и то најчешће међу лицима између 30 и 40 година, који је непромењен последњих година, сходно чему је важно формирање мултидисциплинарног тима како би сви органи државне власти који су надлежни за проблем злoупотребе дрога могли правилно да препознају своју улогу и благовремено реагују и пруже неопходну помоћ лицима у проблему с дрогaмa.