Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google
КАНЦЕЛАРИЈА

Седиште канцеларије: Булевар Михајла Пупина 2 – Палата Србије


Зграда има прилаз који је прилагођен за особе са инвалидитетом.

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Директор: Милан Пекић,

тел. 011 311 30 12, milan.pekic@kzbpd.gov.rs


Група за послове из области борбе против дрога:

тел. 011/311 34 92, kabinet@kzbpd.gov.rs


Група за финансијске, кадровске и административне послове:

тел. 011/311 73 52, neda.bucanperusinovic@kzbpd.gov.rs

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈИ

  ПОДАЦИ О КАНЦЕЛАРИЈИ

  Канцеларија за борбу против дрога

  Адреса: Булевар Михајла Пупина бр.2

  Тел: 011/311-30-12

  Факс: 011/311-30-12


  ПИБ: 109188750

  МБ: 07020171


  Емаил: kabinet@kzbpd.gov.rs

  Вебсајт: www.kzbpd.gov.rs


  Радно време канцеларије:

  7:30-15:30

  Телефон за информације:

  011/311-30-12