Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google
КАНЦЕЛАРИЈА

Седиште канцеларије: Булевар Михајла Пупина 2 – Палата Србије


Зграда има прилаз који је прилагођен за особе са инвалидитетом.

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Директор: Милан Пекић,

тел. 011 311 30 12, milan.pekic@kzbpd.gov.rs


Правни послови: Радивоје Поповић,

тел. 011 311 34 92, 011 301 47 43, radivoje.popovic@kzbpd.gov.rs


Финансијски послови: Неда Бућан Перушиновић,

тел. 011 311 73 52, 011 301 47 42, neda.bucanperusinovic@kzbpd.gov.rs


Административни послови: Ана Милисављевић,

тел. 011 301 47 40, ana.milisavljevic@kzbpd.gov.rs

ПОДАЦИ О КАНЦЕЛАРИЈИ

Канцеларија за борбу против дрога

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр.2

Тел: 011/311-30-12

Факс: 011/311-30-12


ПИБ: 109188750

МБ: 07020171


Емаил: kabinet@kzbpd.gov.rs

Вебсајт: www.kzbpd.gov.rs


Радно време канцеларије:

7:30-15:30

Телефон за информације:

011/311-30-12
Copy link
Powered by Social Snap