Kанцеларија за борбу против дрога, дана 11.05.2016. године, оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, радно место за финансијске послове и стручну подршку, у звању саветник, под редним бројем 3. у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Kанцеларији за борбу против дрога.