Kанцеларија за борбу против дрога, дана 28.03.2018. године, оглашава јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места:

1.Радно место за опште и кадровске послове, у звању саветник, под редним бројем 6. у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Kанцеларији за борбу против дрога.

2. Радно место за административне послове, у звању референт, под редним бројем 8. у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Kанцеларији за борбу против дрога.