Kонференција у организацији Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA) и Министарства здравља, на тему ,,УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА РАНОГ  УПОЗОРАВАЊА НА ПОЈАВЕ НОВИХ ОБЛИКА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ“ ( Београд, Палата Србије, 27 28. октобар 2016. год.)

Представници Канцеларије за борбу против дрога узели су активно учешће на конференцији која је одржана од 27 – 28. 10. 2016. године у Палати Србије, у Београду,  у организацији EMCDDA и Министарства здравља, на тему ,,УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА РАНОГ  УПОЗОРАВАЊА НА ПОЈАВЕ НОВИХ ОБЛИКА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ“. У  току конференције експерти и представници EMCDDA изнели су своја искуства и примере решења из ове области у земљама Европске уније. Представници Р. Србије су такође представили постојеће капацитете и могућност организовања одговоарајућег система. Закључено је да је неопходно још једном извршити анализу постојећих капацитета, и идејна решења система уподобити са стандардима Европске уније.