Дан борбе против злоупотребе дрога, који се од 1987. године обележава 26. јуна, у Србији се ове године обележава у светлу израде новог Акционог плана за спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога. Акциони план ће бити одговор на нове изазове који се у овој области појављују у нашој земљи, следећи уједно међународна искуства и стандарде. С обзиром да је проблем злоупотребе дрога проблем целог друштва, у његово решавање биће укључени сви релевантни државни субјекти, као и организације цивилног друштва које су препознате као незаобилазан и важан партнер у овој области.