У циљу остваривања активности из своје надлежности, представници Канцеларије за борбу против дрога Р. Србије, дана 05. 04. 2017. године, иницирали су састанак са представницима организације ,,Иницијатива младих“, имајући у виду да проблематика дрога управо највише погађа популацију младих. Састанак је одржан у просторијама Канцеларије, и то са амбасадором младих при UNODC, Радмилом Додер.

Том приликом представници Канцеларије су представили активности Канцеларије, као и планове за  реализацију активности. Представница „Иницијативе младих“ такође је представила рад своје организације, са посебним освртом на помоћ и подршку коју добијају од UNODC. „Иницијатива“ своје активности испољава кроз разне трибине и промоције здравог живота, као и учешће у изради стручне литературе где је тема дрога и проблеми коришћења исте. До сада су имали више међународних кампања које су водили под покровитељством UNODC. Најчешће су едукације организовали у основним школама, и то у партнерству са ,,Глобалном иницијативом младих“ при UNODC. Једна од успешних активности је и спроводђење програма ,,Превентива међу младима“.

Како је исказана обострана воља за успостављањем активне сарадње са Канцеларијом, договорено је да се изврши анализа могуће сарадње конкретизовањем области и начина заједничког деловања, и да се у што краћем року одржи нови састанак на ком би се одредиле смернице за даље активности.