У Бечу је 11. и 12. децембра 2023. године одржан састанак 17. састанак консултативне групе о политици Партнерства Париског пакта за борбу против незаконите трговине опијатима пореклом из Авганистана. Париски пакт је један од најважнијих оквира у борби против опијата који потичу из Авганистана, циљ му је смањење недозвољеног промета опијатима укључујући узгој опијумског мака, производњу и глобалну потрошњу хероина и других опијата, и на успостављање широке међународне коалиције за борбу против недозвољене трговине опијатима.
На састанку је извршен преглед тренутног дешавања у оквиру Париског Пакта, од Авганистана на даље, извршено је ажурирање иницијативе Париског пакта, па су потом приоритетне препоруке, идентификоване на састанцима Радне групе експерата Париског пакта као подршка II, III и IV стубу Бечке декларације, прегледане поново и потврђене на предметном састанку. На састанку је узела учешће и представница Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, г-ђа Нина Грба, која је истакла на значај постојања једне такве групе и инцијативе, с обзиром на то да проблем злоупотребе дрога није проблем само једне институције, групације, или индивидуе, и да је за његово решавање потребно мултидисциплинарно ангажовање, како на националном тако и на међународном нивоу.
Захваљујући састанцима Радне групе брже се долази до обједињених података у политикама дрога, омогућено је и мањим државама да учествују у међународној сарадњи. Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије активно учествује на састанцима радне групе Париз Пакт инцијативе, као и Министарство здравља Републике Србије, Министарство унутрашњих послова Републике Србије и Министарство правде Републике Србије. Представници Канцеларије остварују веома успешну сарадњу са Официром за везу Париског пакта у Србији. Канцеларија ће и у будућности подржавати овакву врсту инцијатива.