На 66. заседању Комисије за опојне дроге (CND) које је одржано у временском периоду од 13.-17. марта 2023. године у Бечу, Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије организовала је у сарадњи с организацијама цивилног друштва „Прослави опоравак“ из Босне и Херцеговине, „Удружења Излазак“ из Републике Србије и Удружења „Препород“ из Црне, Министарства здравља Републике Црне Горе и уз подршку међународних организација – Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) и Светске. федерације против дрога (WFAD), округли сто под називом „Унапређење мултидисциплинарног приступа према људима који користе дроге и људима у опоравку у земљама Западног. Балкана“ („Improving multidisciplinary approach towards people who use drugs and people in recovery in Western Balkans Countries“) дана 14. марта 2023. године.

Окрглом столу присуствовао је директор Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA) г-дин Алексис Гуздел, високи званичници Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) г-ђа Фариба Золтани, Жана Главендекић, Горица Поповић с сарадницима, стални представник Босне и Херцеговине при УН, ОСЦЕ и другим међународним организацијама у Бечу амбасадор Синиша Бенцун, представници Сталне мисије Црне Горе при ОЕБС-у у Бечу, представник Министарства здравља Републике Словеније, г-дин Јоже Хрен с сарадницима, представници Уреда за сузбијање злоупотребе дрога Владе Републике Хрватске, на челу с помоћником директора Хрватског завода за јавно здравље, г-дином Жељком Петковићем, представници релевантних међународних организација и горепоменутих организација цивилног друштва који су пружили подршку одржавању округлог стола.

Предметни догађај свечано је отворио стални представник Републике Србије при ОЕБС и другим међународним организацијама у Бечу, проф. др амбасадор Жарко Обрадовић који је том приликом изјавио да је Република Србија спремна да пружи успешну сарадњу у спречавању злоупотребе дрога и програмима превенције у сарадњи с Канцеларијом Уједињених нација за борбу против дроге и криминала и на тај начин пружи подршку спровођењу обавеза предвиђених конвенцијама и протоколима УН. Република Србија једна је од учесника регионалних програма и иницијатива Канцеларијом Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у области смањења потражње, истакао је проф. др амбасадор Жарко Обрадовић.

Након тога присутнима су се обратили представник Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) Били Батвер и председница Светске федерације против дрога (WFAD) Ејми Ронсхаузен. Представници међународних организација истакли су да су млади, особе са неповољним социо-економским статусом и особе са дијагностикованим психичким поремећајима у већем ризику од злоупотребе дрога, као и то да људи у опоравку од зависности представљају посебну вулнерабилну групу. Висок ниво стигме међу професионалцима такође представља велики проблем. Поред улоге наведених међународних организације у пружању подршке лицима у оправку, горепоменути представници пружили су подршку Републици Србији а посебно Канцеларији за борбу против дрога у њеној активној улози пружања подршке пројектима организација цивилног друштва, како на националном тако и на регионалном нивоу. Представница Министарства здравља Републике Црне Горе, Сандра Песторић, истакла је да је болест зависности неисцрпан проблем који угрожава породице и заједнице, а некада доводи и до губитака живота. Према њеним речима, кључ решења налази се у мултидисциплинарном приступу, односно умрежавању академске заједнице, државних институција и организација цивилног друштва, а које је нажалост недовољно развијено у Црној Гори. Особе у проблему
зависности представљају вулнерабилну групу којој је потребно пружити подршку, док је на том путу стигма велика препрека. Након тога, реч је узела и представница Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије, Бранислава Цинцаревић која је присутне укратко упознала с радом Канцеларије и активностима које ће Канцеларија предузети у наредном периоду како на националном тако и на међународном нивоу. Поред сарадње с релевантним међународним организацијама, попут UNODC и EMCDDA, Канцеларија се може похвалити и успешном сарадњом с организацијама цивилног друштва. Негујући принцип децентрализације, као резултат сарадње на регионалном пројекту „Бирам оправак“ јесте потписивање Протокола о формирању мутлидисциплинарних тимова с седам једница локалне самоуправе на територији Републике Србије, и то: Бор, Мајданпек, Нови Пазар, Бачка Паланка, Сремска Митровица, Шабац, Лозница. Повезивање свих актера у ЈЛС кроз мултисекторску сарадњу у области борбе против злоупотребе дрога, размена искустава и примера добрих пракси у ЈЛС, пружање неопходне помоћи лицима у проблему с дрогама у оквиру МДТ само су неки од циљева функционисања и рада мултидисциплинарних тимова.

Представник Удружења „Излазак“ г-дин Александар Жугић присутне је упознао с концептом инклузивних градова. Истакао је да начело равноправности као једно од универзалних начела уживају сви грађани Републике Србије, укључујући и особе у оправку. Кључ оправка је промена друштвене свести о болестима зависности, дестигматизација и ефикасно спровођење процеса реинтеграције особа у опоравку. Из наведеног разлога као резултат регионалног пројекта формирани су и мултидисциплинарни тимови у сарадњи с Канцеларијом за борбу против дрога чији је циљ развој платформе за подршку рањивим категоријама погођеним проблемом зависности.

Борислав Гоић, представник организације цивилног друштва „Прослави Опоравак из Босне и Херцеговине истакао је тежњу за креирањем јасног система оријентисаног ка оправку како би особама у опоравку била пружена адекватна помоћ и подршка током процеса опоравка, те да су представници одређене заједнице одговорни да креирају јасан систем заштите. Поред тога, изнео је статистичке податке који су прикупљени у раду с корисницима у последњих шест година с посебним освртом на значај хелплине-а, као иницијалног корака ка опоравку како за лице у опоравку тако и за чланове породице. На крају излагања, свим приустнима обратио се директор Европског центра за мониторинг дрога и праћење дрога, г-дин Алексис Гуздел који је изразио своју захвалност Републици Србији, с посебним освртом на рад Канцеларије за борбу против дрога у области политика дрога на подручју територије Републике Србије. Поред њене улоге као координационог тела рада органа државне управе на подручју бробе против дрога, важно је истаћи и њену активну и континуирану партиципацију у раду ревелатних међународних организација у области борбе против дрога у циљу размене примера добре праксе и ускалђивања прописа из ове области с прописима Европске Уније.