У Бечу је од 12. до 16. априла одржано 64. заседање Комисије за опојне дроге (CND) путем интернет платформе због пандемије вируса Ковид-19, које су виртуелно пратили делегати из држава-чланица, и државе-посматрачи. Делегацију Републике Србије чинили су представници Канцеларије за борбу против дрога, који су присуствовали како пленарном заседању, тако и споредним догађајима Комисије за опојне дроге (CND). На заседању је одржано 115 виртуелних догађаја (форума и дискусија).

Неки од најинтересантнијих догађаја којима су присуствовали представници Канцеларије за борбу против дрога су догађаји на теме: „Димна завеса: Легализација канабиса и утицаји на јавно здравље са првих линија“, „Образовање – повратак ка друштвеној реинтеграцији“, „Синтетичке дроге – зашто треба да бринемо“, “Стратегија Европске уније за дроге 2021-2025”, на којима су предавачи из различитих делова света пренели своја искуства у наведеним областима.

Овогодишње заседање Комисије за опојне дроге одржано је у знаку обележавања 60. годишњице Јединствене конвенције о опојним дрогама из 1961. године и 50. годишњице усвајања Конвенције о психотропним супстанцама из 1971. године, које уз Конвенцију против нелегалне трговине опојним дрогама и психотропним супстанцама представљају основу међународног система контроле опојних дрога и психотрпних супстанци.

Што се тиче одлуке Комисије за опојне дроге о премештању канабиса и супстанци (смола) на бази канабиса са контролне табеле IV у табелу I Jединствене конвенције о опојним дрогама, државе које су гласале против ове одлуке међу којима су Руска Федерација, Кина и велики број азијских држава, су у својим излагањима на овогодишњем заседању поновиле свој став да ова одлука либерализује коришћење канабиса и супстанци на бази канабиса и да ће подстаћи њихову производњу промет и коришћење, док су државе које су гласале за ову одлуку међу којима су многе ЕУ чланице, Канада, Нови Зеланд, Аустралија, остале при свом ставу и истакле су да ће ова одлука допринети наставку истраживачких пројеката у области медицинског и терапеутског коришћења канабиса и производа на бази канабиса.

Комисија за опојне дроге је након разматрања усвојила 5 предложених резолуција, од којих је свакако било битно усвајање изјаве о утицају пандемије корона вируса на заједничке обавезе држава чланица за решавање и суочавање са светским проблемом дрога.