На 63. заседању Комисије за опојне дроге (CND), које се одржавало од 2. до 6. марта 2020. године у Бечу, Канцеларија за борбу против дрога организовала је, у сарадњи с Удружењем „Излазак“ из Републике Србије, „Прослави опоравак“ из Босне и Херцеговине и „Препород“ из Републике Црне Горе, споредни догађај под називом „Improving outreach and multidisciplinary approach towards people who use drugs and people in recovery in Western Balkans Country“.
Том приликом представљени су резултати пројекта „Бирам опоравак“, у оквиру ког Канцеларија за борбу против дрога организује мултисекторске састанке у седиштима управних округа Републике Србије, у сарадњи с Удружењем „Излазак“.
У протекле две године, мултисекторски састанци одржани су у 12 градова широм Републике Србије, с циљем размене информација о изазовима и искуствима, као и проблемима с којима се суочавају представници релевантних институција на локалном нивоу.
Будући да постојећа Стратегија истиче 2021. године, предстоји нам период писања нове националне стратегије у овој области, а управо информације прикупљене на овај начин допринеће да она буде прилагођена стварним потребама друштва.