Влада Републике Србије је на седници одржаној 30. септембра 2021. године донела Закључак о усвајању Националне Процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процене ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење.

Процене ризика обухватају период од три године, од 1.01.2018. године до 31. 12. 2020. године.

Одлуком Владе РС од 4. марта 2021. године, формирана је Радна група за израду националне процене чији су члан били и представници Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије.