У просторијама Театра Вук одржана је трибина у оквиру 18. дечијег позоришног фестивала „Звездариште“ под називом „Пажљиво слушајте“ дана 2 октобра. 2023. године. Трибина под називом „Пажљиво слушајте“ осмишљена је као едукативна, интерактивна и мултимедијална трибина настала на иницијативу општине Звездара у оквиру које је учесницима представљена глобална кампања „Пажљиво слушајте“. Трибина је посвећена предавању о четири теме значајне за васпитавање деце: наука о привржености, наука о породичним активностима, наука о слушању и наука о рутини и намењена је родитељима, учитељима, наставницима али и свима онима који непосредно раде с децом.

Целу вест можете прочитати на интернет страници Канцеларији Уједињених нација за борбу против дроге и криминала ( UNODC): https://www.unodc.org/southeasterneurope/en/all-stories-october-listen-first-panel-promotes-family-strengthening-and-healthy-lifestyles-for-child-wellbeing-in-serbia.html