Представници Удружење полицајаца и грађана „Безбедна заједница“ из Новог Сада су 5. октобра посетили Канцеларију за борбу против дрога и том приликом је одржан заједнички састанак.

Један од циљева Удружења јесте и промовисање живота без дроге, алкохола и насиља међу децом и омладином. Учествујући у активностима са организацијама цивилног друштва које имају потписан меморандум о сарадњи са Канцеларијом, те чувши њихова позитивна искуства, ово удружење се обратило Канцеларији са циљем будуће заједничке
сарадње на побољшању положаја младих кроз стварање добрих навика и здравих стилова живота.

Највише пажње на састанку било је посвећено младима и ризицима који доводе до злоупотребе психоактивних супстанци, те о начинима будуће сарадње на пољу подизања свести међу младима кроз заједничке активности.

Имајући у виду да проблем злоупотребе дрога није проблем само једне институције, групације, или индивидуе, те да је за његово решавање потребно мултидисциплинарно ангажовање, Канцеларија за борбу против дрога настоји да у решавање овог проблема укључи све елементе друштва – државне институције, јединице локалне самоуправе, као и организације цивилног друштва.