У просторијама Театра Вук одржана је трибина у оквиру 18. дечијег позоришног фестивала „Звездариште“ под називом „Пажљиво слушајте“ дана 2 октобра. 2023. године. Трибина под називом „Пажљиво слушајте“ осмишљена је као едукативна, интерактивна и мултимедијална трибина настала на иницијативу општине Звездара у оквиру које је учесницима представљена глобална кампања „Пажљиво слушајте“. Трибина је посвећена предавању о четири теме значајне за васпитавање деце: наука о привржености, наука о породичним активностима, наука о слушању и наука о рутини и намењена је родитељима, учитељима, наставницима али и свима онима који непосредно раде с децом.

Трибина је систематизована у две целине. Прва целина посвећена је значају спровођења програма у области превенције зависности од опојних дрога; глобалној кампањи „Пажљиво слушајте“ ; о успеху спровођења кампање у Републици Србији; којом приликом су се присутнима обратиле г-ђа Главендекић, у име Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) и г-ђа Цинцаревић, у име Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије. У другом делу трибине присутнима су се обратиле, представница општине Звездара, г-ђа Петровић, по занимању психолог и стручњак из области примењене психологије г-ђа Вулић, које су на један поучан, афирамиван начин уз навођење примера из личног искуства представиле сваку од тематских целина које су праћене кратким анимираним видео записима едукативног карактера. Едукација, учење и усавршавање потребних вештина у циљу поспешивања менталног и друштвеног развоја детета, постиже се задовољавањем дететове потребе за пажњом, стимулисањем детета говором, играњем и другим активностима. На тај начин постиже се оптималнан ниво између постављања здравих граница деци и задовољавање њихових потреба.

Након предавања, одржан је интерактивни део трибине у коме су учесници могли да истакну своје примедбе, сугестије, запажања и да упуте питања приустнима. Сугестија коју је највећи број учесника трибине упутио организаторима, је израда комуникационог плана у наредном периоду, у циљу информисања опште јавности о организовању едукативних трибина на тему значаја правилног васпитавања деце, а ради едукације што већег броја родитеља, али и оних лица која непосредно раде с децом.