У петак, 29. новембра 2019. године, у просторијама Градске куће у Сомбору, одржан је мултисекторски састанак, који организује Канцеларија за борбу против дрога у сарадњи с Удружењем „Излазак“. Град Сомбор је четврта по реду посећена општина у 2019. години, а дванаеста по реду од укупног броја посећених општина.

Мултисекторски састанци организују се у оквиру пројекта „Бирам опоравак“ с циљем размене информација и искустава актера релевантних институција који су у директном контакту с особама које се налазе у проблему с дрогама. Подаци прикупљени на овим састанцима биће имплементирани у наредну националну стратегију и акционе планове за њено спровођење.

Представници локалних институција у чијој надлежности се налази проблем злоупотребе дрога истичу да је ситуација у Сомбору већ неколико година иста, није гора него у претходних неколико година, али ни боље. Сложни су око тога да је, мимо финансијских средстава и људских ресурса, од пресудне важности то да свака институција треба да препозна своју улогу у процесу опоравка особе која се налази у проблему. Проблем злоупотребе дрога није само кривично-правни проблем или здравствени, него много дубљи, који обухвата све области друштвеног живота.