У оквиру осмог по реду Фестивала менталног здравља у Новом Саду, организована је панел дискусија „Системска подршка младима у борби против злоупотребе психоактивних супстанци и превенцији бихевиоралних болести зависности“. Панел дискусија је организована од стране Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у сарадњи са Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије, Институтом за јавно здравље Војводине и Омладинским савезом удружења ОПЕНС. Панел дискусији је претходио друштвени дијалог на тему „Ментално здравље младих“.

Канцеларија за борбу против дрога у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Министарством туризма и омладине заједнички раде на унапређењу превенције злоупотребе психоактивних супстанци, са посебним фокусом на подршку младима на локалном нивоу. Централна тема панел дискусије била је размена искустава и креирање препорука за унапређење превенције и подршке у локалној заједници.

У својству панелиста, присуствовали су представници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства туризма и омладине, Канцеларије за борбу против дрога, Сталне конференције градова и општина, Удружења „Превент“ и Удружења „Рестарт“ из Новог Сада.

Директор Канцеларије, господин Милан Пекић, закључио је: „У борби против злоупотребе психоактивних супстанци и превенцији бихевиоралних болести зависности кључан је мултисекторски, децентрализован и инклузиван приступ. То значи да је најважније укључити све аспекте друштва и све инстанце на националном, као и локалном нивоу. Како су млади најрањивија друштвена група, неопходно је пружити им подршку, образовање и разумевање, како би се оснажили да се супротставе изазовима који воде у зависност.“.