Дана 15. априла 2019. године у Палати Србија одржан је други по реду састанак радне групе Министарства правде за измене и допуне Кривичног законика.

Овом приликом разматрано је увођење доживотноg затвора у кривично-правни систем Републике Србије, као и пооштравање казни за најтежа кривична дела.

Радна група је формирана крајем 2018. године, а чине је представници Министарства правде, Министарства здравља, Министарства унутрашњих послова, као и представници Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва и осталих релевантних институција и удружења.

Састанку су присуствовали и представници Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, будући да ће доћи до одређених промена и када је реч о одредбама које се односе на злоупотребу дрога.