У уторак, 23. јануара, одржан је састанак Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије и мултидисциплинарног тима Лозница у просторијама градске управе Града Лозница. Поред предствника Канцеларије, састанку су присуствовали чланови мултидисциплинарног тима: представник Министарства унутрашњих послова, представници здравствених установа, Центра за социјални рад, Црвеног крста, Канцеларије за младе, Удружења Светионик и представници градске управе.

Састанак је организован у циљу повезивања и размене примера добре праксе у спречавању злоупотребе дрога на локалном нивоу јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Мултидисциплинарни тим Лозница је у протеклом периоду израдио Акциони план за спречавање злоупотребе дрога, а планирано је креирање другог Акционог плана који ће обухватити нове трендове и изазове, пре свега када је реч о младима и злоупотреби психоактивних супстанци, као и осталим облицима зависности, попут кокања и клађења. Сви присутни су се сагласили са неопходношћу континуираног прилагођавања докумената јавних политика, како би се ефикасно одговорило на променљиве изазове у области превенције злоупотребе дрога.

Састанак је завршен закључком о неопходности даљег развоја мреже подршке и превенције на локалном нивоу.