Након посете граду Бору и Новом Пазару током јануара месеца 2021. године, Kанцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије и Удружење „Излазак организовали су још један мултисекторски састанак у оквиру пројекта „Бирам оправак“, и посетили су центар севернобачког округа – Суботицу.

Састанак је одржан дана 23. фебруара 2021. године у просторијама Градске скупштине града Суботице на коме су присустовали представници државних органа који се баве борбом против злоупотребе дрога.

Том приликом размењена су искуства и информације о тренутној ситуацији у Суботици кад је утврђено да постоји злоупотреба лекова међу омладином, конкретно код особа средњошколског узраста, али да се као најмлађи зависиник појавило лице од навршених 14. година. Такође, истакнуто је да би зависници од злоупотребе дрога требало да спадају у категорију теже запошљивих лица у циљу лакшег и бржег проналаска запослења.

Наглашено је да град Суботица више нема организације цивилног друштва из области борбе против дрога, јер из финанасијских разлога не могу да опстану дужи временски период, а које би као такве, биле важан чинилац у сарадњи са надлежним државним органима који се баве борбом против злоупотребе дрога.

Проблем дрога је свеобухватан проблем, те је циљ мултисекторских састанака формирање мултидисциплинарног тима на локалном нивоу са координатором на челу и представницима државних органа ради добијања потпуних података у области политике борбе против дроге, а ради смањења злоупотребе.

Удружење „Излазак“ саопштило је да је основни задатак мултидисциплинарног тима праћење стања и проблема злоупотребе дрога у одређеној локалној самоуправи, те да се развије свест о важности мултисекторске сарадње институција у чијим је надлежностима борба против дрога.