Одлуком  Генералне скупштине Уједињених нација, од 1987. године, 26. јун се обележава као Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама.
Иако се из године у годину, како на међународном, так и на регионалном нивоу улажу све већи напори како би се злоупотреба дрога ставила под контролу, а незаконита трговина искоренила, проблем злоупотребе дрога и даље је присутан, што представља ризик за јавно здравље и функционисање друштва у целини. Тржишта дрога постају све сложенија и приступачнија. Супстанцама на биљној бази попут канабиса, кокаина и хероина, придружиле су се на стотине синтетичких дрога од којих многе нису под међународном контролом. Поред тога, присутан је и тренд наглог пораста употребе фармацеутских лекова у немедицинске сврхе.
Према годишњем програму и кампањи Уједињених нација, тема овогодишњег обележавања Међународног дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама је „Боље знање за бољу бригу“. Када је реч о злоупотреби дрога и начинима решавања проблема у овој области, често се појављују недовољне или нетачне информације различитих врста. Људи, доносиоци одлука, а понекад чак и пружаоци услуга чине да се поремећаји услед злоупотребе дрога не посматрају као последица различитих фактора, већ искључиво као морални неуспех или кривично дело. Шта више, оно што се често не разуме је то да је проблем злоупотребе дрога резултат сложених интеракција фактора који и нису под контролом појединца, као што су фактори генетике, менталног здравља и околине. Стога, проблеми услед злоупотребе дрога не би требало да буду посматрани као стечени или подложни искључиво кажњавању.
Подржавајући мултисекторски приступ решавању овог проблема, у сарадњи с Удружењем „Излазак“, Канцеларија за борбу против дрога се на овогодишњем 63. заседању Комисије за опојне дроге у Бечу (Commission on Narcotic Drugs, CND) представила с темом „Мултисекторски састанци у Србији – мања маргинализација и већа сарадња на проблемима везаним за дроге“ у оквиру ког су презентовани резултати регионалног пројекта „Бирам опоравак“ који је спроведен у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори.
Према „Светском извештају о дрогама 2020“ који издаје УН Канцеларија за дрогу и криминал (UNODC), 35,6 милиона људи широм света има проблем с дрогама. Канабис је најчешће коришћена супстанца, док су опиоиди најштетнији. Процењује се да је 192 милиона људи користило канабис у 2018. години, што га чини најчешће коришћеном/употребљаваном дрогом на свету, док је у току исте године 58 милиона људи користило опиоиде. Када је реч о стимулансима, највише коришћени су кокаин и метамфетамин. У току 2018. године око 19 милиона људи користило је кокаин, док је 27 милиона користило амфетамине.
Што се тиче Републике Србије, ситуација није много другачија него у остатку света. Према подацима из 2019. године, најчешће употребљавана супстанца је марихуана, а потом следе хероин и кокаин. Кад је реч о новим психоактивним супстанцама, према званичним подацима, оне још увек не представљају велику опасност. Ипак, Канцеларија за борбу против дрога у сарадњи с НВО „РеГенерација“ тренутно спроводи истраживање под називом „#DAZNAMŠTARADIM“, које има за циљ повећање ефикасности Система за рано упозоравање на нове психоактивне супстанце, а резултати овог истраживања показаће и колику опасност представљају нове психоактивне супстанце.
Канцеларија за борбу против дрога прати спровођење Стратегије за борбу против дрога као кључног документа у овој области, те у складу с тим ради на спровођењу низа активности с циљем подизања свести у борби против злоупотребе дрога и већој информисаности друштва о опасности од исте. Да би се проблему злоупотребе дрога могло приступити на прави начин, неопходно је да се укључи читаво друштво, зато што проблем дрога може да погоди сваког од нас.