Глобална кампања под називом „Пажљиво слушајте“ Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) спроводи се у Републици Србији уз подршку Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, која је надлежна за имплементирање политике о дрогама. Канцеларија за борбу против дрога осмислила је амбициозан план са разним органима државне управе и организацијама на централном и локалном нивоу власти који се у оквиру своје надлежности баве проблемом злоупотребе дрога. Глобална кампања под називом Пажљиво слушајте“ спроводи се заједно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством за бригу о породици и демографији, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Црвеним крстом и друге органе државне управе и организације и кроз материјел едукативног карактера шаље јасну поруку о значају превенције зависности од опојних дрога.
Високи званичници у Републици Србији сагласни су да је за ефикасно спречавање злоупотребе опојних дрога потребна међусобна сарадња централних и локалних органа власти. Актуелно, пројекат „Пажљиво слушајте“ спроводи се како у престоници Београду, тако и у јединицама локалне самоуправе с којима Канцеларија за борбу против дрога има потписан Протокол о мултидисциплинарној сарадњи и у којима су формирани мултидисциплинарни тимови: у Лозници, Шапцу, Новом Пазару, Бору, Мајданпеку и Сремској Митровици.

Пројекат се спроводи на различите начине широм Србије, укључујући промоцију материјала пројекта- памфлети и видео записи доступни су јавности на интернет страницама и друштвеним мрежама државних органа и организација које учествују у спровођењу пројекта. Поред тога, Канцеларија за борбу против дрога промовише наведени пројекат, учествовањем на конфернецијама и састанцима у области борбе против злоупотребе дрога. Пројекат „Пажљиво слушајте“ промовисан је и приликом гоставања у телевизијској емисији. Канцеларија за борбу против дрога је у границама својих надлежности, предузела све потребне кораке у циљу даље промоције пројекта и приликом учествовања на разним међународним конференцијама и састанцима стручњака истакла важност спровођења овог пројекта у области превенције зависности од опојних дрога у Републици Србији. Пројекат „Пажљиво слушајте“ наставиће да се промовише у Републици Србији и током 2022. године, те су осмишљени планови за даљи наставак промоције пројекта у средствима јавног информисања и организовање трибина едукативног карактера у циљу подизања свести о значају правилног васпитавања деце као сигурном кораку да одрасту здраво и безбедно.

Завршетак прве фазе пројекта планиран је за јануар 2022. године, чиме ће „Пажљиво слушајте“ постати најдужи пројекат у области превенције зависности од опојних дрога на територији Републике Србије.
Напослетку, Канцеларије Уједињних нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) исказује наду да ће Република Србија након постигнутих успеха размотрити идеју улагања у „Супер вештине“, као следећу фазу реализације пројекта „Пажљиво слушајте“ која ће се базирати на развоју социјалног и емоционалног учења код деце у раној фази одрастања. Посебне честитке нашим партнерима у Србији!