У уторак, 28. новембра 2023. године, одржан је редовни годишњи састанак Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије и организација цивилног друштва (ОЦД) са којима Канцеларија има потписане Меморандуме о сарадњи. Састанак је обухватио више тачака дневног реда, и то: представљање реализованих пројеката, програма и истраживања ОЦД у 2023. години; представљање четири ОЦД са којима је Канцеларија потписала Меморандуме о сарадњи у октобру 2023. године; дискусија о плановима за сарадњу Канцеларије и ОЦД за 2024. годину; размена информација о креирању новог документа јавних политика из области политика дрога – Оперативном плану за спречавању злоупотребе дрога.

Састанак је отворио Јован Војновић, представник Канцеларије за борбу против дрога, те испред Канцеларије и директора господина Милана Пекића, поздравио присутне представнике организација цивилног друштва и одржао уводну реч и поздравио присутне представнике. У свом обраћању, Војновић је сумирао резултате сарадње Канцеларије и ОЦД током 2023, те позвао присутне представнике четири ОЦД са којима је Канцеларија потписала Меморандум у октобру, да изложе присутним представницима свих ОЦД свој рад, идејне циљеве, досадашње пројекте и резултате, као и превентивне кампање које спроводе у оквиру својих делатности. Након тога, уследило је обраћање представника Удружења Смер, Интернационалне полицијске организације, Удружења Светионик и Организације New Renesanse.

У наставку састанка, Војновић је позвао представнике организација цивилног друштва да представе актуелне пројекте које спроводе, као и резултате већ спроведених активности. Он је такође позвао и на излагање планова ОЦД за будућност. Након представљања резултата пројеката и активности које ће бити реализоване у будућности, Војновић је упознао присутне представнике организација цивилног друштва о актуелном стању у области израде документа јавних политика.