Kанцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије је на конференцији одржаној поводом Међународног дана за борбу против злоупотребе дрога и кријумчарење дрога дана 25. јуна 2021. године представила пројекат под називом „Пажљиво слушајте“.

Глобална кампања „Пажљиво слушајте“ настала је на иницијативу Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала, и у сарадњи с Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије спроводи се у Републици Србији, која је једна од свега неколико земаља у којој ће овај глобални пројекат бити имплементиран.

Завод за унапређивање образовања и васпитања при Министарству просвете, науке и технолошког развоја дало је претходну сагласност на квалитет и садржину материјала што је одлучујући корак за спровођење и реализацију пројекта у Републици Србији.

Слушајте пажљиво је на науци заснован пројекат у области превенције зависности од опојних дрога, који има за циљ да на забаван начин путем анимираних видео записа и писаног материјала едукативног карактера – памфлета подигне свест о значају слушања деце и омладине као први корак ка томе да одрасту здраво и безбедно. Сходно томе, кампања је усмерена на родитеље, наставнике, креаторе јавних политика, посебно здравствене раднике, раднике у области превенције , као и ширу јавност. Кампања „Пажљиво слушајте“ преведена је на неколико светских језика: енглески, француски, шпански, италијански и српски језик.

Пројекат је подељен на десет тема и сваком темом је обрађен други сегмент значајан за правилно васпитавање деце. Теме обухваћене пројектом су:

• Наука о привржености
• Наука о породичним активностима
• Наука о слушању
• Наука о игри
• Наука о стрпљењу
• Наука о физичкој активности
• Наука о похвалама
• Наука о информацијама
• Наука о рутини
• Наука о занимацијама

Планирани временски период за реализацију пројекта је шест месеци, почев од јула 2021. године што овај пројекат чини најдужим пројектом у области превенције зависности од опојних дрога.