НВО Ре Генерација је уз стратешку подршку Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије 1. септембра 2023. године одржаала завршну конференцију поводом представљања резултата пројекта под називом „Добре политике за добро друштво.“ Пројекат „Добре политике за добро друштво“ реализује се у оквиру програма подршке заговарању Покрет Полет, који финансира Европска унија, а спроводи Траг фондација, у партнерству са Центром за социјалну политику и у сарадњи с Коалицијом за развој солидарне економије-КоРСЕ. На конференцији су присутнима детаљно приказани резултати истраживања и две публикације настале у оквиру пројекта: „Систем упућивања – млади под повећаним ризиком“ и „Џепни водич“ за комуникацију с младима. Сазнања о потребама младих до којих је НВО Ре Генерација дошла у току истраживања које је спроведено у оквиру пројекта „Добре политике за добро друштво“ указују на то да је неопходно доношење програма за младе, унапређење постојећих и формирање нових услуга како би се што потпуније одговорило на потребе младих под повећаним ризиком од употребе психоактивних супстанци. Управо из тог разлога, присутни су имали прилике да се упознају с публикацијом под називом „Систем упућивања – млади под повећаним ризиком“ која је осмиљена као смернице запосленима унутар система социјалне заштите који су у свакодневном контакту с младима, у циљу пружања што потпуније заштите интереса младих.

Према резултатима истраживања које је спроведено међу запосленима у систему социјалне заштите, чак 95.83 % запослених се током рада сусрело с младима под повећаним ризиком, а 72.92 % је мишљења да је рад с групом младих под повећаним ризиком захтева већи степен ангажовања од рада с другим групама младих, док само 16.47 % испитаника сматра да има довољно развијене социо-психолошке капацитете у за рад с овом групом младих.

Сходно томе, креиран је Џепни водичак за комуникацију с младима који је осмишљен управо на основу резултата истраживања, процене потребе и ресурса, рада фокус група са пружаоцима услуга и других релевантних активности, с циљем да пружаоцима услуга кроз једноставне, применљиве на доказима засноване приступе олакша комуникацију и рад с младима.

Након представљања резултата истраживања, одржана је мултисекторска панел дискусија под називом „ Социјална заштита и млади под повећаним ризиком- где смо и куда даље“ на коме су учествовале представница Траг фондације, директорка НВО Ре Генерација, представница центра за социјални рад, студенткиња превенције и третмана поремећаја у понашању и представница Канцлеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије.

Пратећи принципе Европске уније и Европску стратегију о дрогама за период 2021- 2025. године, потребно је оснажити системе пружања подршке младима, с посебним освртом на младе под повећаним ризиком од употребе психоактивних сусптанци, услед чега је препоручљиво уврстити програме смањења штете као једне од врсте услуга унутар система социјалне заштите. Заједничком сарадњом и деловањем органа државне управе и организација цивилног друштва када је реч о пружању подршке младима с повећаним ризиком може се пружити потпунија подршка младима и заштита њихових интереса у највећој могућој мери, закључила је представница Канцлеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, гђа Бранислава Цинцаревић.