У Палати Србија у Београду је 25. јануара 2024. године одржан завршни састанак регионалног пројекта „Млади за младе да заједно раде“ који је спровела НВО „РеГенерација“ из Београда, заједно са пројектним партнерима, Удругом „Терра“ из Хрватске и организацијом „ХОПС“ из Северне Македоније, уз подршку Канцеларије за борбу против дрога и Мреже за политике према дрогама у југоисточној Европи. На самом састанку су промовисани најзначајнији резултати пројекта и представљен је Приручник за учествовање у јавним политикама за организације које раде са младима који учествују у ноћном животу и маргинализованим младим људима.

Циљ пројекта био је подизање капацитета и компетенција регионалних омладинских организација које раде са младима који учествују у ноћном животу и/или користе дроге, односно младима у ризику и маргинализованим или рањивим групама младих уз учешће у омладинским политикама. Сврха истраживања које је спроведено у оквиру пројекта била је процена потреба и пракси регионалних организација које раде са младима који учествују у ноћном животу и/или користе психоактивне супстанце, прцена потреба и изазова младих у ризику, односно њиховим обрасцима понашања, искуствима и ризицима којима су изложени.

Приручник који је овом приликом представљен намењен је организацијама које желе да учествују у омладинским и другим јавним политикама, те оним организацијама које раде са младима који учествују у ноћном животу и потенцијално користе психоактивне супстанце.

Резултати истраживања и приручник доступни су на линку https://www.regeneracija.org/projekti/mladi-za-mlade-da-zajedno-rade/