Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије у оквиру програма обилазака организација цивилног друштва с којима има потписан Меморандум о сарадњи, посетила је дана 23. марта 2022. године још једну организацију цивилног друштва под називом Центар „Дуга“ за помоћ зависницима од опојних дрога, алкохола и других облика зависности.
Корисници Центра „Дуга“ бораве унутар објеката на двема различитим локацијама на територији Новог Сада и Темерина унутар којих им се уз помоћ ментора и стручног особља пружа неопходна здравствена помоћ и надзор за време боравка.
Представници Канцеларије за борбу против дрога имали су прилику да посете оба рехабилитациона центра удружења „Дуга“и да се кроз разговор с корисницима и њихово лично сведочанство о борби с болестима зависности ближе упознају с начином рада и условима живота у Центру „Дуга“.
У Центру „Дуга“ на смештају се актуелно налази 25 корисника који бораве у објектима центра у временском периоду од 18 месеци, у зависности од потреба самог корисника. Корисници Центра „Дуга“ у оквиру програма опоравка, учествују у обављању свакодневних активности Центра, попут рада у кухињи, сређивања баште унутар самих објеката и обављању свакодневних молитви, и на тај начин се се уче интеграцији у друштвене токове и што је најважније поновној интеграцији у токове породичног живота.
Представници Канцеларије приликом посете Удружењу, истакли су значај постајања терапијских заједница као вид борбе против болести зависности и указали да се уз мултидисциплинарну сарадњу органа државне управе, пре свега уз сарадњу здравствених установа и терапијских заједница могу постићи још већи степен ефикасности у борбу с болестима зависности.