У периоду од 19. до 21. октобра одржан је први међусекторски састанак 64. седнице Комисије за наркотике (CND) на коме су присуствовали представници Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије путем онлајн платформе, а који је укључивао тематске сесије о спровођењу свих обавеза међународне политике о дрогама након Министарске декларације из 2019. године.

На првој сесији која је одржана 19. октобра под називом „Везе између трговине дрогом и организованог криминала“ , представник организације цивилног друштва Fundacion objectivo cero, из државе Колумбија истакао je да је ситуација у погледу борбе против тероризма, развитка система социјалне заштите и смањења стопе убистава боља него у претходних двадесет година.

Међутим, у Пацифичком региону Колумбије, узгој биљке коке порастао је за 97,4 % у претходних десет година, што указује на то да се овај регион суочава с великим променама које ометају даљи развитак ове области, док је представник организације цивилног друштва Centre for Governance Research (CGR) из Пакистана изјавио да је око 87% хероина прокријумчарено из Авганистана преко суседних земаља Пакистана, Ирана и Таџикистана, даље на исток и запад. 20. октобра одржана је друга сесија под називом „Прање новца проистекло из трговине дрогом“ на којој је представник организације цивилног друштва Мрежа за политике према дрогама у Југоисточној Европи, из Републике Србије (DPNSEE), истакао је да је питање одузете имовинске користи стечене кривичним делом у вези с прањем новца од великог значаја за земље Југоисточне Европе, посебно за земље Западног Балкана, имајући у виду да је регион познат као Балканска рута на линији трговине дрогом, те су појачане активности предузете од стране припадника органа јавног реда и мира и правосудних органа према припадницима организованих криминалних група, како у земљама региона, тако и шире.

Дана 21. октобра одржана је последња сесија у оквиру међусекторског састанка под називом „Сајберкриминал“ на којој су присутни имали прилике да се упознају с подацима Global Drug Policy observatory (UK) на основу којих је утврђено да се стопа преласка с офлајн на интернет трансакције дрогом убрзала у последње време као директна последица политике и праксе спровођење закона осмишљених ка смањењу потражење дрогом.