Канцеларија за борбу против дрога, Удружење „Излазак“ и представници локалне самоуправе Бачка Паланка у оквиру пројекта „Бирам опоравак“ 27. јануара 2022. године потписали су Протокол о мултидисциплинарној сарадњи и координацији с циљем заштите права рањивих категорија погођених проблемом зависности или у ризику од настајања исте.

Канцеларија је претходно у сарадњи с Удружењем „Излазак“ потписала наведени протокол с шест јединица локалне самоуправе и то: Лозница, Шабац, Сремска Митровица, Бор, Мајданпек и Нови Пазар.

Формирање мултидисциплинарних тимова и мултидисциплинарна сарадња има за циљ успостављање сарадње и координације релевантних актера на локалном нивоу у заштити права рањивих категорија погођених проблемом зависности или у ризику од настајања исте и примени алтернативних мера и програма за помоћ и подршку опоравку од зависности поштујући њихов најбољи интерес. Такође, на овај начин сви органи државне управе који су надлежни за проблем злoупотребе дрога имају могућност да правилно препознају своју улогу и благовремено реагују и пруже неопходну помоћ лицима у проблему с дрогaмa.

Проблем дрога је свеобухватан проблем, те се само узајамним деловањем надлежних органа и организација у области политике дрога може утицати на смањење злоупотреба дрога на локалном и републичком нивоу.