Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије потписала је Меморандум о сарадњи 14. јула 2021. године с још 5 организација цивилног друштва (ОЦД) које делују у области борбе против дрога.

У претходном периоду Меморандум о сарадњи је потписало 15 организација цивилног друштва.

Основни циљ потписивања Меморандума је да се унапреди координација и изгради систем који ће олакшати сарадњу и рад свим организацијама цивилног друштва и органима државне управе који се баве проблемом политика дрога, а самим тим и да се поспеше будуће активности у области политике дрога.

Потписивањем овог Меморандума промовише се нови концепт сарадње државних органа и организација цивилног друштва, у нади да се створе нови методи и приступи у области борбе против дрога.

Меморандум о сарадњи с Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије потписала су следећа Удружења; „Центар за Омладински рад“, „Марита западни Балкан“, Удружење за помоћ зависницима и бившим зависницима „Рестарт“, „Изазов младима Србија“, Удружење грађана за борбу против наркоманије и осталих видова зависности „Преображење“.