У склопу посета управним окрузима на територији Србије, Канцеларија за борбу против дрога посетила је 24. априла 2019. године град Бор. Том приликом је, заједно за Удружењем „Излазак“, одржан мултисекторски састанак с представницима државних институција у овом граду.
Циљ ове посете био је прикупљање информација и искустава с којима се суочавају надлежне институције у чијим надлежностима је борба против дрога. Квалитетној дискусији о проблемима овог округа у области дрога допринели су представници Министарства унутрашњих послова, тужилаштва, Дома здравља, Центра за социјални рад, градски већници и други.
Мултисекторски састанци представљају ефикасно средство у размени информација и проблема, као и прилагођавању наредне Стратегије за злоупотребу дрога потребама с којима се надлежне институције сусрећу на терену.